Praktisk informasjon

Webinarene har en varighet på to timer, kl. 13:00–15:00. 

Vi åpner for at dere kan logge dere på fra kl. 12:00, slik at dere er klare for det faglige programmet kl. 13:00. Programmet starter presist.  

Foredragene vil gjennomføres i plenumsrommet i Zoom. 

I gruppearbeidene vil deltakerne bli plassert i grupper, i egne break-out-rooms. Dette vil skje automatisk for deg som deltaker.  

 

Informasjon om Zoom 

Kompetanse Norge bruker Uninetts Zoom-tjeneste. Denne kjører på en annen plattform enn den amerikanske, og er regulert gjennom egne avtaler.

Zoom er fortsatt ett av verktøyene NorSIS anbefaler for videomøter.  Du kan lese mer om dette i artiklene lenket under:

Uninetts Zoom-tjeneste er trygg!

Sårbarheter oppdaget i Videomøtetjenesten Zoom

Du får tilsendt møtelenke og passord dagen før samlingen. Nettleseren åpnes og laster ned Zoom-klienten. Klikk på «Kjør»

Det er mulig å bruke nettleserversjonen av Zoom, men vi ber alle laste ned klienten da dette gir flere funksjoner. Du trenger bare å laste ned klienten første gang du er med i et Zoom-møte.

Du velger selv om du går inn i møtet med eller uten video. Alle deltakerne mutes automatisk når de kommer inn i det digitale rommet.  Vi ber om at du går inn i det digitale rommet i god tid. Rommet er åpent 60 minutter før start.

Se veiledning her: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials