Program

Det å finne tid og rom for veiledning og språklæring i en hektisk arbeidshverdag kan oppleves krevende. I webinarene ønsker vi å vise hvordan man med enkle grep kan legge til rette for språktrening i veiledningsarbeidet og på arbeidsplassen. Ved å delta på webinarene får du lære noen av disse grepene. 

 

Onsdag 4. november

Kl. 13:00–15:00

Hvordan legge til rette for språktrening i veiledningsarbeidet på arbeidsplassen?

 

Onsdag 18. november

Kl. 13:00–15:00

Hvilke grep kan understøtte språklæringen i løpet fram mot å bestå fagprøven, og mestre yrket?