Om konferansen 

Konferansen gjennomføres som to webinar à to timer. 

Hovedtemaet for årets konferanse er læring av språk og samarbeid om språklæring i veiledningen. Seminarene vil både vektlegge hvilke grep man kan ta for stimulering og læring av fagspråk, og knytte dette opp mot veiledningskonteksten og opplæringen i modulforsøket.  

Webinarene vil veksle mellom faglige innlegg og refleksjon i gruppe. I gruppearbeidene legges det opp til å dele gode arbeidsmåter, drøfte aktuelle problemstillinger og samarbeidsprosesser knyttet til språklæring og veilederrollen i opplæringen.

 

Webinarene er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og OsloMet.