Om modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne

I modulforsøket er det tre ulike delforsøk med modulisert opplæring.

Forberedende voksenopplæring (FVO) er forsøk med nye modulstrukturerte læreplaner spesielt tilpasset voksne på nivået under videregående skole. 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) er forsøk med modulstrukturerte læreplaner I utvalgte lærefag med utgangspunkt i VG3. 

Kombinasjonsforsøket er et forsøk der FVO og MFY kombineres i ett felles opplæringsløp. 

På nasjonalt nivå samarbeider Kompetanse Norge med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet om modulforsøket. På lokalt nivå samarbeider kommunale og fylkeskommunale opplæringssteder med bedrifter, NAV og flyktningetjenesten.  Modulforsøket skal samordne opplæringstilbud på tvers av sektorene. 

I modulforsøket skal voksne utforme sitt individuelle opplæringsløp i samarbeid med opplæringsstedet. Opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkeltes medbrakte kompetanse, forutsetninger og behov.  

Opplæringen i modulforsøket er likeverdig med ordinær grunnopplæring.  

Modulforsøket gjennomføres i perioden 2017–2023.