Värmlandsrådets arbetsutskott 17 december 2021

Tid: 17 december 2021, kl 13.00-15.00. OBS! att tiderna är ungefärliga
Plats: Webbmöte via Teams. Länk till mötet skickas ut den16 december.
Målgrupp: Kommunstyrelsernas ordförande, regionstyrelsens ordförande, regiondirektör, kommundirektörer och medverkande


Program

13.00-13.05
Inledning

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

13.05-13.30
Uppföljning av arbete med högt ljud/spelande bilburen ungdom, dialog för att samverka preventivt mot missbruk och psykisk ohälsa mm.

Lars Wirén och Malin Hengärde, polisen
Polisen om uppföljning, lägesbild - ordningsbot (pdf)
Polisens arbete med psykisk ohälsa ohälsa – en lägesbild (pdf)

13.30-14.00
Hur har barn och unga det i Värmland idag? Faktaredovisning.

Yvonne Lennemyr, Region Värmland, Thea Kristiansson Arvika kommun, Erica Andrén Säffle kommun, Evelina Landstedt, Karlstads universitet, Anne Öhman Bylund, Region Värmland
Hur mår barn och unga i Värmland? (pdf)

14.00-14.15
Paus

14.15-14.30
Aktuellt covid-läge

Göran Karlström, Region Värmland
Aktuell pandemiutveckling (pdf)

14.30-14.55
Återrapportering från Värmlandsrådets arbetsgrupp.

Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun
- sakområdesråd
- förslag till ställningstagande om namnändring på Värmlandsrådets arbetsutskott och Värmlandsrådets arbetsgrupp
Förslag till ställningstagande (pdf)

IT-sårbarhet (pdf)

Utbildning ny- och omvalda
Förslag till ställningstagande om att ge uppdrag till Värmlandsrådets arbetsgrupp (under namnändring) om att ta fram förslag till övergripande utbildning, som alla kommuner/regionen kan delta i, för ny- och omvalda inför mandatperioden 2023–2026

Övriga frågor