Värmlandsrådsmöte den 26 novemeber 2021 

Tid: 26 november 2021
Plats: Webbmöte via Teams. 
Målgrupp: Kommunstyrelseordförande, ytterligare vald representant från kommun, regionstyrelsens ordförande, presidier regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämden, kollektivtrafiknämnden, kommundirektörer och regiondirektörer
 
Program 

13.00-13.05
Inledning

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

13.05-13.35
Information från Region Värmland European Office - Brysselkontoret
Avtalet om medfinansiering, p 5, anger att Brysselkontoret ska återrapportera sin verksamhet till Värmlandsråde
t.
Stina Höök och Kajsa Sundström, Region Värmland

Brysselkontoret (pdf)

13.35-13.55
Information om avveckling av 2G och 3G-nätet - konsekvenser för kommunerna

Stina Höök och Erik Larsson, Region Värmland, Annika Järvebro, konsult
Avveckling 2G- och 3G-nät Värmland (pdf)

13.55-14.15
Information om nya egenavgifter och regelverk för färdtjänst- och sjukresor i Värm
land
Jesper Johansson och Anders Wahlén, Region Värmland
Reglemente och egenavgifter färdtjänst och sjukresor (pdf)

14.15-14.30
Paus

14.30-15.00
Gemensam målbild för Nära vård i Värmland - en gemensam bas och riktning i resan mot en god och jämlik hälsa

Linnea Grankvist, Region Värmland, Kristin Törnqvist, Region Värmland, Maria Persson, Hagfors kommun
Målbildsarbete nära vård (pdf)

15.00-15.20
Information om ambulanssjukvårdens organisation och utveckling

Marianne Utterdahl och Wolmer Edqvist, Region Värmland

15.20-15.30
Information om aktuellt pandemiläge med fokus på vaccination och covid-pass

Madelene Johanzon, Region Värmland
Aktuellt läge covid-19, vaccinationer (pdf)

Övriga frågor 
 

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar Värmlandsrådet 26 november 2021 (pdf)