Värmlandsrådet 24 september 2021

Webbmöte med Värmlandstådet

 

Program

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

Aktuellt om covid-19
Peter Bäckstrand och Lena Gjevert, Region Värmland, Georg Andrén och Johan Blom, länsstyrelsen, Birgitta Evensson, Årjängs kommun
Aktuellt läge vaccination covid-19 (pdf)

Aktuellt och på gång covid-19 (pdf)

Fortsatta arbetet med utvärdering av samverkansavtal Värmland - information/återkoppling
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun
Fortsatt klustring av rekommendationer (pdf)

Varumärkesundersökning "Bilden av Värmland" - information
Stina Höök och Jenny Höög, Region Värmland
Attitydmätning Bilden av Värmland (pdf)

Paus

Folkhälsoplan - information om reviderat förslag (efter remissrunda våren 2021)
Elisabeth Kihlström, Henrik Svensson och Anna Beata Brunzell, Region Värmland
För en god och jämlik hälsa i Värmland (pdf)

Regionalt trafikförsörjningsprogram - information (ärendet har tidigare varit på Värmlandsrådet 20 november 2020)
Jesper Johansson och Mattias Bergh, Region Värmland
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2026 och Målbild 2040 (pdf)

Påverkansarbete Oslo-Stockholm 2.55 - med fokus på Värmlandsbanan
Jonas Karlsson, Oslo-Stockholm 2.55 AB
Oslo Stockholm 2.55 (pdf)

Värmlandsbanans tur (pdf)

Övriga frågor

Minnesanteckninga
Minnesanteckningar (pdf)