Värmlandsrådets arbetsutskott 27 augusti 2021 

Webbmöte med Värmlandsrådets arbetsutskott 

Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun

Aktuellt om covid-19
Peter Bäckstrand, Lena Gjevert och Anders Nordmark, Region Värmland, Tanja Ekegren, Länsstyrelsen, Birgitta Evensson, Årjängs kommun.
Aktuellt läge covid-19 (pdf)

Presentation Länsstyrelsen Värmlandsrådet (pdf)

Utvärdering av samverkansavtalet
Fortsättning från konferensen den 17-18 juni med konsultens rapport "Samverkansavtal Värmland- utvärdering våren 2021" som utgångspunkt
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgtta Evensson, Årjängs kommun
Underlag kommer att skickas ut före mötet
Sammanfattning av rekommendationer (pdf)

Värmlandsrådets arbetsgrupp (RD/KDN) ger lägesbild om aktuella uppdrag 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun

Sammanträden
Digitala sammanträden resterade del av 2021
Förslag till sammanträdestider 2022
Förslag om konferens i januari 2022
Förslag mötesdatum 2022 (pdf)

Övriga frågor

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (pdf)