ANMÄLAN SPONSOR / UTSTÄLLARE     

Varmt välkommen med din anmälan till SOF 2023.
Du anmäler dig via länk nedan. 
Vänligen läs igenom bokningsvillkoren innan du anmäler dig.


Deltagaravgift

        Om ni redan anmält utställarplats/sponsorskap och önskar anmäla fler personal.


BOKNINGSVILLKOR
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på SEK 64 exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om SEK 400 exkl. moms.

Avbokning
Anmälan är bindande (gäller både sponsorskap, utställarplats och deltagande). Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Resia Kongress enligt e-post nedan. 

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på SEK 250 exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi
För avbokning av logi fram till och med den 28 juni återbetalas logikostnaden, förutom SEK 250 exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning eller justering av bokning från den 29 juni kan ingen återbetalning eller reducering av kostnad göras. 

Alla ändringar måste göras skriftligt till conference@resia.se.

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.

KONTAKT
Resia Kongress
060-52 53 00 (tisdag - torsdag kl. 9-12)
conference@resia.se