FÖRELÄSARE       


Thor Henriksson

Swedish Aligner Society

Thor Henrikson made his Dental degree and the specialist Orthodontic training at University of Malmo Sweden. He presented his PHD thesis in 1999 about Orthodontic treatment and TMD. Since then, he has published 43 articles in the Orthodontic literature. Two of his publications concerns Aligner treatment. He has been a member of the Angle Society of Europe since 2002 and became the President in 2020. Now he is part time teaching and supervising at University of Malmo. Most of the time working in his private practice in the center of Malmo. In addition, he his lecturing frequently both in Sweden and internationally. 
My main topics at present are vertical discrepancies (deep and open bites) and aligner biomechanics (how to make an aligner treatment predictable)


Kasper Dahl Kristensen

Swedish Aligner Society

Kasper Dahl Kristensen är utbildad tandläkare (2006), PhD (2010) och specialisttandläkare i ortodonti (2013) vid Aarhus Universitet. Sedan dess har han arbetat kliniskt i en multidisciplinär praxis i Stavanger, Norge. Här behandlas alla typer av patienter, men det primära fokuset är behandling av barn och ungdomar som i Danmark. Behandling av vuxna patienter utgör dock också en stor del, och här finns både mindre behandlingar såväl som komplexa pre-protesiska och ortognatiskkirurgiska fall. Under de senaste åren har han spenderat mycket tid på att lära sig om de biomekaniska principerna för ortodontisk behandling med aligners, och aligners har blivit allt vanligare i hans praxis. Detta gäller både tonåringar och vuxna. Vid sidan av det kliniska arbetet har han sedan 2019 hållit kurser i behandling med aligners. Vid sidan av kliniken har han haft konstant kontakt med Avdelningen för Ortodonti i Aarhus som postdoktor och gästforskare. Han har nu publicerat 29 artiklar i peer-reviewed tidskrifter. Sedan 2020 har han också varit klinisk lärare i ortodonti vid vidareutbildningen i Aarhus.

Föreläsningen sker på engelska.


Andrew DiBiase 

Consultant in Orthodontics at East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust

Andrew DiBiase is a hospital consultant based in Kent in the UK. He undertook his undergraduate training at Kings College, London; his postgraduate training at the Royal London Hospital and the Charles Clifford Dental School, Sheffield.  Since his appointment he has developed an extensive research portfolio, is part of the UK orthodontic National Clinic Trials Network and has received numerous awards and grants, including the Helen E. Dewel award from the American Association of Orthodontists, which he has won twice. His research interests include the clinical effectiveness of appliances and the psychosocial impact of malocclusion. Andrew also runs a successful private practice and has published and lectured internationally, has published over 85 papers in peer reviewed journals and co-authored three textbooks.  He is the past secretary of the British Orthodontic Society, an active member of the Angle Society of Europe, a board member of the Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons, England and is undertaking a PhD in psychology


Martyn Cobourne

King's College London, UK

 

 

 


 


Henrik Littorin

Programchef, ELIS samt expert inom hållbart flyg

Henrik Littorin har 20 år i flygbranschen, bl.a. på Luftfartsverket och Swedavia i ledande roller inom strategi, analys och hållbarhet. Under en period var Henrik tillförordnad generalsekreterare i Svenskt Flyg och ledde arbetet med flygets färdplan för fossilfritt flyg 2045 inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Sedan 2020 arbetar Henrik som konsult expert inom hållbart flyg och leder bl.a. annat utvecklingsprogrammet ELIS i Skellefteå som handlar om att skynda på utvecklingen av elektrifierad luftfart via en testbädd, kommersiella satsningar och forskningssamarbeten. Henrik har en ekonomie magisterexamen från Uppsala Universitet.  


Lillemor Dimberg

Odont Dr, Övertandläkare på Eastmaninstitutets ortodontiavdelning och ansvarig för avdelningens ST-utbildning och Ortodontiassistentutbildning. 

Ingår i HTA-O i Malmö som resursperson och projektleder arbetet med uppdatering av antibiotikarutiner vid ortognatkirurgi.

 

 

 


Mats Sjöström

Docent i oral och maxillofacial kirurgi, meriterad lärare samt övertandläkare i käkkirurgi

Mats arbetar som universitetslektor vid odontologiska institutionen, Umeå Universitet. Kliniskt fokus på ortognatkirurgi, kirurgisk behandling på barn födda med Läpp-, käk- och gomspalt. Han sitter i styrgruppen för Nationella registret för ortognatkirurgi (NROK), medlem i Strasbourg Osseointegration Research Group (S.O.R.G.).

 

 


Anna-Sara Sorsén

Överläkare Könsidentitetsteamet BUP Västerbotten

 

 

 

 

 

 


 

Senast uppdaterad: 2023-04-05