Style Scandinavia tror på att vi måste arbeta för att ta hand om vår planet och vi strävar efter att nå en grönare värld och bättre miljö. Vi erbjuder arrangemang som aktivt arbetar för en hälsosam planet.

Style Scandinavia samarbetar med klimatfinansiera.se där man kan beräkna och klimatfinansiera hela eller delar av sitt klimatavtryck.