Pass

En del länder kräver att passet ska ha en giltighetstid på minst sex månader, men i Japan räcker det med att passet är giltigt under den tid du ska vistas i Japan. Style rekommenderar alltid att passet man reser på ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Visum

Svenska medborgare som önskar resa till Japan som längst 90 dagar behöver inte ansöka om inresevisum i förväg om syftet med resan är följande icke-avlönade aktiviteter:

turism, rekreation, utövande av amatörsport, besöka släktingar, deltaga i icke-betalda föredrag, konferenser eller möten, studier, affärsmöten, eller andra liknande aktiviteter. Journalister som reser till Japan för vistelse kortare än 90 dagar behöver inte heller ansöka om inrese-visum i förväg.

Läs mer på japanska ambassandes hemsida för senaste uppdateringarna: Japanska ambassaden
Läs mer på svenska ambassadens hemsida för senaste uppdateringarna: Sweden Abroad