Poster

Delta i Hygiendagarnas posterutställning
Var med i vår posterutställning för att informera och inspirera andra! Presentera ett förändringsarbete, vetenskapligt arbete eller andra erfarenheter inom Vårdhygien. Din poster kan beröra det mångsidiga vårdhygieniska arbetet såsom exempelvis utveckling och implementering med mera.

Format
Storlek: 100x70 cm (stående)
Innehåller förslagsvis posterrubrik, författare och medförfattare, text/illustrationer/ bilder etc. samt bakgrund, syfte/mål, metod, resultat & slutsats för projektet/forskningen.

Anmälan
Skicka din anmälan tillsammans med kort beskrivning av vad du/ni vill presentera samt rubrik till mail: styrelsen@sfvh.se senast 10 april 2022.
Allt material som behövs för att sätta upp postern finns på plats.
Pris delas ut och bästa poster utses av jury som består av programgruppens medlemmar

Hoppas vi ses!