Preliminärt program
 

Tisdagen den 26 april
Tid Lokal: Rydbergssalen    
10:00-13:00 Registrering
11:30-13:00 Lunch (buffé) - Restaurang Black & White
13:00-13:10 Inledning - Välkomna
Bengt Wittesjö 
   
13:10-14:00 MDR i praktiken
Moderator
: Gunnar Hagström

Återanvändning av engångsprodukter - erfarenheter från det senaste året
Caroline Hagström, Regionservice Medicinteknik Örebro

 

14:00-14:30 Eftermiddagsfika
 
14:30-16:30 Erfarenheter från året med covid-19
Moderator:
Signar Mäkitalo och Anders Johansson

Myndighetsperspektiv vs regionalt perspektiv
Olov Aspevall och Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten
Axana Haggar och Jonas Bergström, Socialstyrelsen
Jenny Persson Blom och Björne Olsson Scheiss, Arbetsmiljöverket
Emma Spaak, Sveriges Kommuner och Regioner (digitalt via Teams), 

Friskvård
 
16:30-17:30 SFVH årsmöte 2022
 
   
18.30 Baren öppnar - Restaurang Black & White
19:30-22.00 Middag
   
Onsdagen den 27 april - Förmiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11
07.45-08.15 Registrering
 
   
08:15-09:30 Aktuell forskning (12 min/person)
Moderator
: Bengt Wittesjö

UV-strålning och Acinetobacterutbrott, Marie Lindblad
Sjukhusutbrott med Covid-19 klart, Sofia Myhrman
Smittspridning med C difficile, Jon Edman Wallér
ESBLcarba och smittspårning, Mats Pergert
Pseudomonas som VRI?, John Valik
 
   
09:30-10:15 Utställning och förmiddagsfika
 
10:15-12:00 Infektionsregistrering
Moderator: Elda Sparrelid och Anders Johansson

Hvordan overvågningstal fra HAIBA aflæses og anvendes i Danmark
Jette Holt, Statens Seruminstitut, Köpenhamn (digitalt via Teams)

Infektionsregistrering inom djurens hälso- och sjukvård
Todd Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Digital automatiserad infektionsregistrering – hur svårt kan det va’?
John Valik, Karolinska Universitetssjukhuset

Friskvård

  Välkommen till Tandvårdsprogrammet
Daniel Rulli

Rapport från arbetsgrupperna
(HOBIT & FÖRRÅD)

Sara Åkerlund, FTV, Stockholm
Linnea Nilsdotter, FTV, Örebro

 

SS-EN ISO 17664:2021
Information som ska tillhandahålllas av tillverkaren för återanvändning av medicintekniska produkter.

Löser tandvården ibland problem för att sedan skapa nya problem?
Daniel Rulli
12:00-13:00 Lunch och utställning - Restaurang Black & White
       
Onsdagen den 27 april - Eftermiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11
13:00-14:00 Systematiskt förbättringsarbete - ett stöd i vardagens kvalitetsarbete
Moderator
: Fanny Bergman

Kristina Malmsten, Qulturum
Susanne Lundblad, Qulturum
Åsa Carlsson, MAS Söderköping, Nära vård Östergötland
 
   
14:00-14:45 Om djur och människor i covidperspektiv
Moderator: Michael Segall

Karl Ståhl, SVA
 
   
14:45-15:30 Utställning och eftermiddagsfika
 
15:30-16:30 Utdelning av Svenska hygienpriset 2022
Moderator
: Inger Spencer

Axel Ros, chefläkare Region Jönköping. Prisutdelare

   
16:30-17:15 Årsmöte SHLF
 
  Årsmöte Tandvårdssektionen
18.30 Baren öppnar - Restaurang Bageriet/Lobby Nord    
19.15-00.30 Middag med underhållning    
     
Torsdagen den 28 april - Förmiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen   Lokal: Konferensrum 11
07.45-08.15 Registrering
 
   
08:15-09:00 HALT
Nationell mätning av AB och VRI på SÄBO 

Moderator: Fanny Bergman

Kristina Malmsten, SKR/Senior Alert
Tomas Söderblom, FOHM
Inga Zetterqvist, FOHM

 
  Smarta vårdhygieniska lösningar i kliniken
Sara Åkerlund, FTV, Stockholm
Linnea Nilsdotter, FTV, Örebro
09:00-09:45 Det moderna sjukhuset - lärdomar av covid-19 inför framtida sjukhusplanering
Moderator: Maria Marklund

Vad har covid-19 lärt oss om ventilationen på sjukhus?, Carl-Johan Fraenkel
Sjukhuset-lärdomar av covid-19. Ett europeiskt perspektiv, Isabel Sánchez Gámez
Lokalplanering efter covid-19 – flöden och övervakning, Peter Lanbeck
 
  Smarta vårdhygieniska lösningar i kliniken - fortsätting
09:45-10:30
 
Utställning och förmiddagsfika
 
10:30-12:00 Det moderna sjukhuset - lärdomar av covid inför framtida sjukhusplanering
Fortsättning
 
  Smarta vårdhygieniska lösningar i kliniken - fortsätting

Förmiddagen avslutas med paneldiskussion
12:00-13:00 Lunch och utställning - Restaurang Black & White
       
Torsdagen den 28 april - Eftermiddag
Tid Lokal: Rydbergssalen    
13:00-13:30 Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - vägledning och grundläggande krav
Moderator: Gunnar Hagström

Rapport från SIS grupp TK 527 som arbetar med SIS TS 39
Annsofie Mattsson
 
13:30-14:30 Posterpris
Moderator: Anneli Sandberg

Magisterarbeten och aktuell forskning
Moderator: Bengt Wittesjö

Riskfaktorerför att förvärva Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i vård och omsorg, Roseli Sandbreck
Vattenkvalitet i dentala unitar vid Folktandvården i Region Kronoberg, Susanna Lundvall
Kan lokala riktlinjer påverka aseptik vid urinvägskateterisering, Aysel Kulbay
 
14:30-15:00 NAG Vårdhygien - erfarenheter från det gångna året
Moderator
: Bengt Wittesjö

Ann Tammelin
 
15.00-15.02

Avslutning
Bengt Wittesjö

   
15.05 Take away fika    


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.