Tävlingsregler
 

Vattenverkets distributionsområde
Inom distributionsområdet ska det finnas minst 2 000 personer.


Kommuner som samarbetar med andra kommuner
Kommuner som ingår i någon form av samarbete med andra kommuner deltar under eget kommunnamn. Då är det kvalitén på det egna ledningsnätet med mera som bidrar till den totala bedömningen av provet.


Plats för provtagning
Vi rekommenderar att vattenprovet hämtas från en kran på en valfri Kranmärkt verksamhet i kommunen, då temat för tävlingen är Kranmärkt. Den Kranmärkta verksamheten kan ligga var som helst i kommunen.

Om det inte är möjligt hämtas vattenprovet från en kran i valfri offentlig byggnad (till exempel kommunkontor, bibliotek, vårdcentral, skola) i kommunens centralort. Kommunens centralort är den tätort i kommunen där dess centrala förvaltning är placerad.
 

Provtagning och provtagningskärl
Ta vattenprovet tidigast 24 timmar före tävlingsstart. Spola vattnet tills det har en jämn temperatur och fyll två flaskor om vardera en liter.

Vi ser gärna att ni använder 1-liters glasflaskor av typen SCHOTT DURAN 1 000 ml med skruvlock och droppring av polypropen. Om ni har tillgång till ett eget laboratorium – prata med personalen där så hjälper de er med flaskan. Säkerställ att flaskan är ren och luktfri!
 

Märkning och förvaring
Inga flaskor ska märkas upp. Förvara vattenflaskorna kylt från provtagning till två timmar före tävlingsstart. Därefter förvaras vattnet i rumstemperatur.


Information om vattenverket
Vid anmälan kommer ni att behöva ange följande tre uppgifter:

Jury
Tävlingens provsmakande jury kommer att bestå av fem personer inklusive ordförande. En jurysekreterare ställer i ordning proverna men deltar inte i provsmakning eller omröstning. Under regionfinalerna kommer vi även att bjuda in lokala personer med erkänt bra smaklökar till juryn och en person från den verksamhet där vi arrangerar tävlingen.

Vid riksfinalen består juryn av sju personer inklusive ordförande, samt jurysekreteraren som inte deltar i provsmakning och omröstning. 


Deltagaravgift
Deltagaravgiften beror på kommunens storlek och är följande:

Upplägg och tidpunkt
Tävlingen består av tio regionfinaler under september och oktober samt en riksfinal som hålls i Stockholm den 18 november 2020. Du är välkommen att anmäla dig till valfri regionfinal. I varje regionsfinal kan högst 20 kommuner delta. Först till kvarn gäller, så skynda dig att anmäla din kommun.


Vinnare
Vid varje regionfinal utses två segrare. Dessutom utdelas ett hedersomnämnande. De två segrande kommunerna i varje regionfinal är kvalificerade för riksfinalen i Stockholm. Där korar vi Sveriges godaste kranvatten samt det godaste kranvattnet i Götaland, Svealand och Norrland.

 

Med reservation för ändring.