Kontakt

För frågor rörande tävlingen kontakta:

Svenskt Vatten
E-mail: sofia.barre@svensktvatten.se
Telefon: 
08-506 002 27

För frågor kring din anmälan till Kranvattentävlingen vänligen kontakta:

Travel Team Sweden
E-m
ail: svensktvatten@travelteam.se
Telefon: 021-41 72 05