Utställarinformation

Vattenstämmans utställning är anpassad efter Elite Park Avenue Hotel lokaler och kommer rymma ca 30 utställarplatser på ett plan.

Samtliga personer som vistas på konferensen och dess utställning måste vara registrerade och bära namnskylt.

Informationen uppdateras löpande.


Utställarpaket inkl 1 person

Företagspartner 23 1000 kr
Medlem 23 100 kr
Ej medlem 31 500 kr
Statliga aktörer och intresseorganisationer 23 100 kr
Värdkommun 0 kr

Extra personal

Deltagare Pris/person
Företagspartner 9 450kr
Medlem 6 300kr
Ej medlem 12 600kr
Statliga aktörer och intresseorganisationer 5 400kr
Värdkommun 4 150kr
   
Socialt program Pris/person
Bankettmiddag 14 maj 995kr

Alla priser presenteras exklusive moms.

I utställarpaketet ingår följande


Preliminär utställarritning

Utställningen rymmer ca 30 monterplatser och kommer att äga rum på plan 1 där konferenslokalen ligger på Elite Park Avenue Hotel. 

Svenskt Vattens monter kommer att stå placerad på platsen 16.

Värdkommuns monter kommer att stå placerad på platsen 17.

Klicka på ritningen för att få upp ett störra format.


Hur anmäler vi oss?

Klicka på fliken Anmälan i menyn och välj önskad kategori för att komma till anmälningssidan. 


Information inför deltagande

Utställningens preliminära öppettider
Tisdag 14 maj, 08:00-17:00 (registrering och kaffe mellan kl. 08:00-10:00 då programmet startar)
Onsdag 15 maj, 08:00-14:45 (programmet börjar kl. 08:30)

Notera att besök i utställningen sker främst under pauser och inte under föreläsningar.

Vänligen respektera och plocka inte ihop era montrar förrän efter avslutat program den 15 maj.

Inflyttning (tiderna är preliminära)
Måndag 13 maj kl. 12:00-17:00
Tisdag 14 maj kl. 07:00-08:00

Utflyttning
Onsdag 15 maj kl. 14:45-17:00


Inflyttning/Utflyttning
Alla föremål som hyresgästen har fört in till Elite Park Avenue Hotel måste vara bortförda senast fredag 16 maj kl. 14.00. Om detta inte fullgörs får Elite Park Avenue Hotel bortföra föremålen på utställarens bekostnad och risk. Ta med godset direkt eller packa ihop det, märk det med fraktsedlar och lämna i montern för hämtning. Viktigt att fraktsedlar är fasttejpade på godset och att godset står på en fraktpall. Transport av gods från mässan beställs av utställaren, gods ska vara försett med fraktsedel på alla kollin och vara väl förpackat. Som avsändare skall stå företaget som beställer transporten (ej Elite Park Avenue Hotel). Observera att det inte är tillåtet att fästa med häftkuddar, dubbelhäftande tejp eller spikar på väggar, pelare eller monterväggar. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter Utställande företag anläggningen för eventuella kostnader. Det finns möjlighet att lagra tomemballage under mötet.

Utställaren får ej låna inventarier utan medgivande. Fasta installationer såsom ljus, ljud, byggnationer får enbart justeras efter godkännande från Elite Park Avenue Hotel. Om något justeras ska det alltid återställas i ursprungligt skick innan avresa. Om ej detta sker debiteras utställaren en hanteringskostnad för återställande. Tänk på att alltid fråga personalen på plats om ni är osäker över något.

Om ni behöver ytterligare tid för uppbyggnad eller nedmontering, vänligen meddela Travel Team på svensktvatten@travelteam.se.

Monterservice
Beställningar av extra montermaterial & frågor gällande montern hanteras av Antonia Berggren på Elite Park Avenue Hotel.

För att se prislista och vilket extra material som finns till din utställaryta vänligen klicka här.
Betalning sker med kort på plats eller faktura.

Om ni önskar beställa montercatering, tex fruktskål, chokladkonfekt, snacks, juiceshots, kanelbullar med mera så görs även det via Antonia.

Projektledare Antonia Berggren
Telefon: 0729-86 12 65
E-post: antonia.berggren@elite.se

Leveranstid/Godsmottagning
Gods kan tas emot tidigast onsdag 8 maj kl. 08:00
Upphämtning senast fredag 16 maj, kl. 16:00.

Leverans- & hämtningsadress
Elite Park Avenue Hotel
Engelbrektsgatan 45
411 37 Göteborg

OBS! alla gods måste märkas med:

Ankommande gods
Gods som kommit Elite Park Avenue Hotel tillhanda kommer att levereras till monterplatsen på ankomstdag. 

Avgående gods
Ni som utställare ansvarar själva för att packa ihop ert material och att beställa hämtning av ert gods, godset lämnas packat med fraktsedel i utställarytan.
Returfraktsedlar ska finnas utskrivna i förväg. Saknas returfraktsedel kommer hantering debiteras utställare. Beställning av frakt görs av utställaren, inom två arbetsdagar måste godset vara hämtat, därefter debiteras utställaren uppställningskostnad baserat på godsets volym.

Parkering
Elite Park Avenue Hotel erbjuder parkeringsservice i mån av plats, för 395kr per dygn.
De säljer även rabatterade dygnsbiljetter på P-hus Avenyn för 295kr per dygn, biljetter köps i receptionen.

Allmän information
Mått hissen: 240 cm djup x 130 cm bred
Innermått hissen: 210 cm hög och 120 cm lång
Maxvikt: 1 600 kg
EU Pall: 80 cm bred och 120 cm lång

Förtäring och dryck
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck handhas av Elite Park Avenue Hotel. Arrangören äger inte rätt att anlita annan leverantör eller själva ombesörja eller hantera livsmedel/dryck inom leverantörens byggdes eller markområden. Undantaget är papper eller plastinslaget reklamgodis som bjuds vid utställningen. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.

Det inte är tillåtet att ta med egen alkoholhaltig dryck, mat eller råvaror till er monter.
Vänligen respektera att nötter är strängt förbjudet och vi ber er ta hänsyn till eventuella luftburna allergier för tex. citrusfrukter.
Vid frågor eller funderingar kring detta vänligen kontakta svensktvatten@travelteam.se.

Renhållning/Sopor
Utställare ansvarar själv för städning i den egna utställningsytan. Elite Park Avenue Hotel sköter allmän renhållning av lokalerna. Med allmän renhållning avses normalrenhållning. Exempelvis ingår EJ skräphantering i större mängder, samt grovstädning efter byggnationer eller dylikt. Hyresgästen ombesörjer den behövliga renhållningen av sin medtagna utrustning, utställningsobjekt, montrar och liknande. Elite Park Avenue Hotel hanterar normalt avfall från hyresgästen. Med normalt menas avfall som ryms i en container som finns vid lastentrén. Vid mer avfall debiteras kostnaden hyresgästen.

Affischering/Skyltning
Det är ej tillåtet att sätta upp material/affischer på annat än i sin egen monter. Tejp får EJ användas. Skulle detta ändå ske betalas eventuella skador av Utställande företag. Snören, vajrar eller liknande som används för upphängning ska plockas ner av utställaren innan avflyttning, om ej detta sker debiteras en hanteringskostnad.

Säkerhet/Försäkring
Elite Park Avenue Hotel ansvarar ej för skada och stöld av utrustning i monter. Utställare ansvarar själva för att teckna eventuella försäkringar för sin utrustning.
Varken Svenskt Vatten, Elite Park Avenue Hotel eller Travel Team Sweden AB ansvarar för skada eller förlust av material och utrustning. Alla typer av glas och flaskor, burkar och andra hårda föremål, laserpekare, trycksatta behållare, kedjor, knivar, vapen, bengaliska eldar, fyrverkeripjäser och andra former av pyrotekniska föremål, samt allt övrigt som kan orsaka personskada är förbjudet att införa på Elite Park Avenue Hotel.

Utställaren ansvarar själv för sitt material/utrustning. Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att utställaren beställer bevakning av utrustningen. Utställaren ansvarar för tecknande av försäkringar av sin utrustning.

Brandsäkerhet
Monterväggar, tak, skyltar och tyger skall utföras i svårantädligt, brand klassat material. Ej tillåtet material är tex. wellpapp och styren skrivor. Stearin, värmeljus eller brinnande lyktor är inte tillåtna, såvida inte av Elite Park Avenue Hotel godkänd brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan ske innan utställningen eller mötets öppnande varvid utställare kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna material.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i receptionen på våning 1.

Brand
Brandvarnare finns i alla utrymmen, vid utrymning hänvisas till nödutgångarna via Bankettsalen och trapporna.
Samlingsplats vid brand är inne i Lorensbergsparken.


Med reservation för ändringar.