Studiebesök 13 maj


Arrangerat av Mölndal kommun, Härryda Vatten och Avfall och Kungsbacka kommun

Värdkommunerna bjuder in alla anmälda deltagare att delta på studiebesök dagen innan Vattenstämman startar. 
 

Kort om värdkommunerna

Mölndal, Härryda och Kungsbacka är tre natursköna kommuner, strax intill Göteborg. Gemensamt erbjuder vi en blandning av innovativt företagsklimat, moderna bostadsområden med vidsträckta naturområden och idyllisk landsbygd och aktiviteter samt flera gamla kulturområden.

Vatten känner inga gränser och de tre kommunerna samarbetar kring dricksvattenförsörjning, avlopp och hantering av de naturliga vattendrag som flyter genom kommunerna.
 

Namnskylten är din biljett

Tänk på att hämta upp din namnskylt innan du ger dig iväg på ditt bokade studiebesök. Den ses som din biljett och ska bäras i samband med besöket. 
Du kan hämta upp din namnskylt på Elite Park Avenue Hotel under nedan tid:


Från soptipp till återbruk

Följ med på en guidning på Återbruket Kikås, Mölndals stads satsning för cirkulär omställning med fokus på socialt ansvar, miljö och ekonomisk hållbarhet. Den tidigare soptippen är förvandlad till ängsmark med ett stort insektshotell och Kikås Återvinningscentral är omgjord till Återbruket Kikås där fokus ligger på att minska mängden avfall och att låta produkter få nytt liv genom återbruk och Bruksbutiken där återbrukade produkter säljs. Vi berättar om verksamheten, hur vi ändrade inriktning och kanske hittar du något att ta med hem i Bruksbutiken.

Tider: 12:45-15:00 eller 14:00-16:15
Plats: Återbruket Kikås
Förtäring: Fika ingår
Kläder: Viss del av guidningen sker utomhus, tänk kläder efter väder
Bussar avgår från Elite Park Avenue Hotel:
Besök 1: 12:45 till Återbruket Kikås och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 15:00
Besök 2: 14:00 till Återbruket Kikås och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 16:15

Viktigt att du är i tid då bussarna måste gå på utsatt tid.

Maxantal: 30 personer/tillfälle
Begränsat antal platser, bokning sker enligt först till kvarn principen.

Med reservation för ändringar i samband med för lågt deltagarantal.

 


Guidad vandring genom Kvarnbyn

Häng med på en guidad vandring och lär dig mer om Mölndals Kvarnby och forsen som är ursprunget till dagens Mölndal. Från medeltiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre fram utvecklades ett industrisamhälle med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri. Kvarnbyn hade betydelse för Göteborgsregionens utveckling i stort. Från mitten av 1800-talet började arbetarbostäder att byggas på bergsluttningarna kring forsen. Mölndals kvarnby är utpekat som ett kulturhistoriskt riksintresse. Tillsammans får vi en intressant berättelse om hur vattnets kraft använts genom tiderna (och kanske i framtiden i den kommande stadsdelen Forsåker).

Tid: 13:30-16:00
Plats: Mölndals Kvarnby
Klädsel: Utomhus, så kläder efter väder samt bra promenadskor, det är backigt i området
Bussar avgår från Elite Park Avenue Hotel:
13:30 till Mölndals Kvarnby och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 16:00
Buss avgår 13:30, vandringen pågår ca 1,5 timme, åter vid hotellet ca 16:00.

Viktigt att du är i tid då bussarna måste gå på utsatt tid.

Maxantal: 40 personer
Begränsat antal platser, bokning sker enligt först till kvarn principen.

Med reservation för ändringar i samband med för lågt deltagarantal.


Hindås vattenverk - en investering för framtiden

Välkommen att besöka nya moderna Hindås vattenverk som driftsätts under våren 2024. Vattenverket är en del av Härryda kommuns stora investering för robust dricksvattenleverans för framtiden i en expansiv kommun. I Härryda bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. 

Sedan 2012 har vi därför planerat för framtidens vattenförsörjning, en taxefinansiering på 547 miljoner kronor, kommunens största investering någonsin. Projektet som färdigställdes i slutet av 2023 omfattar överföringsledningar för spill- och dricksvatten på cirka 17 km med spillvattenpumpstationer, en råvattenstation med sjöledningar, högreservoar och ett nytt vattenverk.

Projektet binder samman kommundelarna, möjliggör byggandet av en helt ny stad Landvetter Södra och gör Härryda kommun självförsörjande på dricksvatten för en lång tid framöver. Dessutom bidrar det till att stärka den gemensamma vattenförsörjningsplanen inom Göteborgsregionen.

Härryda Vatten och Avfall bjuder in till Hindås vattenverk för en presentation av projektet som genomförts som totalentreprenad med samverkansformen partnering.

Tid: 13:00-15:30 eller 13:30-16:00
Plats: Hindås vattenverk i Hindås
Förtäring: Fika ingår
Klädsel: Studiebesöket kommer att ske utomhus så vi rekommenderar kläder efter väder och bekväma skor.
Bussar avgår från Elite Park Avenue Hotel:
Besök 1: 13:00 till Hindås och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 15:30
Besök 2: 13:30 till Hindås och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 16:00

Viktigt att du är i tid då bussarna måste gå på utsatt tid.

Maxantal: 30 personer/tillfälle
Begränsat antal platser, bokning sker enligt först till kvarn principen.


Med reservation för ändringar i samband med för lågt deltagarantal.

 


Hindås vattenverk.


Hindås högvattenreservoar.


Framtidens avloppsrening på Hammargårds reningsverk

Välkommen att besöka Kungsbackas största reningsverk som snart ska bli ännu större. I det som blir kommunens största miljöinvestering någonsin omvandlar vi Hammargård till Sveriges modernaste reningsverk. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Målsättningen är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar, preliminärt tidigast 2027. Vi berättar om vårt val av vattenreningsprocessen AGS (aerobt granulärt slam) där Hammargård blir andra verket i Sverige med denna metod, samt hur vi planerar att styra verket med stöd av en digital tvilling.

Tid: 13:15-14:30 eller 14:45-16:00
Plats: Hammargårds avloppsreningsverk i södra utkanten av Kungsbacka centrum
Förtäring: Fika ingår
Klädsel: Skyddskläder (skor och väst) kommer att finnas på plats
Bussar avgår från Elite Park Avenue Hotel:
Besök 1: 12:45 till Hammargård och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 15:15
Besök 2: 14:15 till Hammargård och är beräknad att vara tillbaka i Göteborg 16:45

Viktigt att du är i tid då bussarna måste gå på utsatt tid.

Maxantal: 50 personer/tillfälle
Begränsat antal platser, bokning sker enligt först till kvarn principen.

Med reservation för ändringar i samband med för lågt deltagarantal.