Gunilla E Frykberg - "Nytänkande inom stroke-rehabilitering"

Jan Johansson & Märta Lindstedt - Synrehabilitering - Hjärna, synen och synförändringar efter ABI

Gisela Lilja - "Uppföljning och rehabilitering efter hjärtstopp"

Richard Levi - "Results from the Linköping Covid-19 Study (LinCoS)"

Richard Levi - "Post-traumatic progressive myelopathy"

Michelle Chew:

 

 

 


Frågor efter föreläsningen "Synrehabilitering - Hjärna, synen och synförändringar efter ABI:
 

Använder in BIVSS översatt till svenska? Går den att få tag på? (Johanna Thillas)
Vi har precis översatt den till svenska. Kontakta Jan Johansson vid intresse. jan.johansson.1@ki.se

I vilken fas efter hjärnskador ska man initiera synrehab? (Sonja Miri Hedberg)
Det finns en del som talar för att man bör komma igång så snart som möjligt.
I dagvården startar vi ca 3 månader efter skadan. Det har mycket att göra med att det är då de skrivs in hos oss.
Vi har även initierat i tidigare fas i slutenvården men det är en individuell bedömning i samråd med läkare från
fall till fall med hänsyn till patientens övriga tillstånd.

Vid milda traumatiska skador kan man eventuellt börja i lite tidigare fas. Man får bedöma från fall till fall.
Det verkar som det mesta av spontan återhämtning av funktioner har skett vid ca 3 månader efter skadan.
Därefter kan man rikta in sig på återstående nedsättningar.

Det är ont om ögonläkare; svårt att få hjälp med, har ni tips om hur man kan få hjälp med specialistbedömning? (Anna-Lena Fredriksson)
Om det finns misstanke om ögonskada, ögonsjuklighet, neurooftalmologisk påverkan så ska alltid ögonläkare konsulteras.
Annars kan man konsultera en optiker som kan kontrollera synskärpa, se över glasögonbehov, undersöka ögonmotorik,
undersöka ögonen och remittera vidare till ögonläkare vid behov. Om ni meddelar mig (JJ) var ni är verksamma så kan jag
kanske ge tips på optiker i området. Bifogar även en checklista som stöd som man kan fylla i innan och med till optiker. Bifogar denna här.