Overvægt anno 2021

Optimeret behandling af overvægt i almen praksis

30. november 2021
VIRTUELT

Tilmelding

Få indblik i viden, behandlingsmuligheder og værktøjer til at hjælpe svært overvægtige i almen praksis.

På disse møder vil nogle af de førende eksperter inden for  behandlingsområdet af svær overvægt give en opdatering på viden bag problematikken. Desuden vil du få et overblik over hvilke behandlingsmuligheder, der findes og nogle konkrete  redskaber til at hjælpe personer, der lever med svær overvægt.

Praktisk information
Vi gør opmærksom på, at vi ikke dækker transportudgifter i forbindelse med mødet – denne udgift afholdes af deltageren.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst reg@meetingplanners.dk


Arrangementet vil blive anmeldt til ENLI inden dets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S’ opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrange-mentet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.