Program 25 mars, kl. 09.00-12.00

Tema

Tillskottsvatten

Moderatorer

Anna Ohlin Saletti Chalmers/Göteborg stad Kretslopp och vatten, Lena Blom Göteborg stad Kretslopp och vatten, Magnus Bäckström Svenskt Vatten

Innehåll

09.00 Introduktion
09.05 Tillskottsvatten state of the art -nyckeltal, åtgärdsplanering och uppföljning, Ny SVU-rapport, Ingemar Clementson, NSVA och Emelie Alenius, DHI
09.20 System och begrepp tillskottsvatten ur Göteborgs perspektiv - Future city flow, Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten/Chalmers
09.30 Systemgränser och mål – rätt ingång för beslut och åtgärder, Tillskottsvatten som problem och/eller möjlighet? Anna Ohlin Saletti, Chalmers/Inframaint
09.50 Nya krav på tillskottsvatten – exempel Trollhättan, Susanna Håkansson, Trollhättan energi och Peter Albertson, Trollhättan energi
10.05 Avloppsdirektiv och annan lagstiftning som kan påverka framtida tillskottsvattenhantering, Peter Sörngård, Svenskt Vatten
10.15 Mentimeter och frågestund
10.30 Paus
10.45 Så här jobbar Stockholm Vatten och Avfall med tillskottsvatten – vilka åtgärder ska prioriteras? Sofia Spaak, Stockholm Vatten och Avfall
11.00 Hållbara tillskottsvattenmängder (SVU-projekt), Mathias von Scherling, Tyréns
11.15 Metoder för att identifiera tillskottsvatten med ammoniumprovtagning, Oleksandr Panasiuk, Luleå tekniska universitet/WSP
11.30 Fastighetens bidrag till tillskottsvattenflödet – strukturerat och dokumenterat arbetssätt, exempel Kristianstad, Magnus Lindgren, Kristianstad kommun
11.45 Ämnesgrupp tillskottsvatten, Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten/Chalmers
11.50 Frågestund och sammanfattning
12.00 Avslut


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.