Program 24 mars, kl. 09.00-12.00

Tema

Schaktfritt 

Moderatorer

Tomas Helenius, Värmdö kommun, Magnus Bäckström, Svenskt Vatten

Innehåll

09.00 Introduktion
09.10 Metodöversikt schaktfria metoder - din guide till verktygslådan, Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten
09.20 Styrd borrning – tips för ett lyckat projekt och senaste projekteringsanvisningar, Joacim Kullinger, Styrud
09.35 Schaktfritt 2030 - Trendspaning och internationell utblick, Tomas Helenius, SSTT och Borghild Folkedal, SSTT
09.50 Intervju SSTT’s ordförande - Vision för schaktfritt?, Mats Rostö SSTT/Nacka vatten och avfall
09.55 Mentimeter och frågestund
10.05 Paus
10.15 Forskning och innovation inom VA, Anna Norström, Svenskt Vatten
10.20 Erfarenheter av VA-projekt med flexibla foder, Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten
10.30 Flerårigt forskningsprojekt om flexibla foder klart – vad är slutsatserna? Ny SVU-rapport, Olle Persson, RISE och Love Pallon, RISE
11.00 Paneldiskussion: Schaktfritt – hur säkrar vi kvalitet och funktion 100 år? Flexibla foder utveckling framåt?
Olle Persson, RISE
Simon Åkerlund, NCC 
Stefan Indahl, Aarsleff
Anna Norström, Svenskt Vatten
Borghild Folkedal, SSTT
Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten
11.15 Paus
11.20 Invändig inspektion av vattenledningar för att bedöma livslängd och status, Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall
11.35 Reviderad branschstandard för rörinspektion, ny publikation P122 ersätter P93, Anne Adrup, Sweco
11.50 Frågestund och sammanfattning
12.00 Avslut

Eftersnack & mingel

Om du vill vara med på eftersnack och mingel i Zoom efter dagens sänding klicka här.


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.