Program 23 mars, kl. 09.00-12.00

Tema

Ny branschstandard dricksvattendistribution (P114) – vad är nytt? 

Moderatorer

Krister Törneke Tyréns AB, Johan Spännare DHI Sverige AB, Magnus Bäckström Svenskt Vatten  

Innehåll

09.00 Introduktion
09.05 Funktionskrav och dimensionerande förbrukning för kommunala dricksvattennät, Krister Törneke, Tyréns
09.25 Klurigheter kring dimensionering och hydraulik – experten svarar på vanliga frågor, Olle Ljunggren, Göteborg stad Kretslopp och vatten
09.35 Ökat fokus på reservoarer och modellering, Johan Spännare, DHI
09.55 Mentimeter och frågestund
10.05 Paus
10.10 Brandvatten behövs! Kommunens helhetsansvar, Johan Gert, SKR
10.20 Hur funkar det med brandvatten idag – behov och lösningar ur Räddningstjänstens perspektiv, Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar
10.30 Brand- och släckvattenplan – hur kommer man igång och vad ska planen innehålla? Exempel på brand- och släckvattenplaner – hur har några kommuner gjort? (SVU-projekt), Krister Törneke, Tyréns
10.45 Mentimeter och frågestund
11.00 Paus
11.05 Rengöring av ledningar och reservoarer - ny publikation P115, Birger Wallsten, Svenskt Vatten
11.15 Erfarenheter omsättningsspolning efter Cryptosporidium, Kjell Lundqvist, AFRY
11.25 Hållbar nivå på vattenförluster och vikten av korrekt vattenbalans (SVU-projekt), Gilbert Svensson, GS vattenforum
11.35 Modellering i framtiden – beslutstöd från källa till konsument (Future city water), Johan Spännare, DHI
11.45 Frågestund och Sammanfattning
12.00 Avslut


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.