Kontakt


Frågor kring anmälan

Vänligen kontakta Travel Team.
Tel: 021-41 72 05
E-mail: svensktvatten@travelteam.se


Övriga frågor om RÖK 2021 

Vänligen kontakta Ewa Bohman Ottosson på Svenskt Vatten
Tel: 08-506 002 06
E-mail: ewa.bohman-ottosson@svensktvatten.se