RÖK-Webinars, 23-25 mars 2021


Nu finns presentationerna från RÖK 2021 tillgängliga

För att hitta dem klicka på fliken Presentationer i menyn ovan och ange det lösenord som du har fått via mail.

Varmt välkommen!


Frågorna och framtidsbehoven med kopplingar till vatten och avlopp är högaktuella. Hur vi förvaltar och utvecklar VA-ledningsnäten och hanterar klimatförändringens effekter är centrala frågor. Svenskt Vattens välbesökta RÖK-konferenser (Rörnät & Klimat) visar ett stort behov att regelbundet samla och dela kunskap samt att mötas för att dela erfarenheter mellan VA-organisationer och branschens övriga aktörer på RÖK-temat.

Nästa RÖK-konferens är bokad på Waterfront i Stockholm 18-19 januari 2022, men i väntan på detta arrangerar Svenskt Vatten tre on-line webinar under mars 2021.

Första webinaret, tisdag 23 mars, tar upp det senaste inom Dricksvattendistribution och ger samtidigt en bra intro till nya publikationen P114.

Andra webinaret, onsdag 24 mars, fokuserar på Schaktfria metoder för inspektion och förnyelse av VA-ledningsnät där ny forskning och erfarenheter summeras, men även viktiga frågor kring kvalitet och framtida innovationer diskuteras.

Det tredje webinaret, torsdag 25 mars, kretsar kring Tillskottsvatten där det aktuella kunskapsläget och hur tar vi tag i frågan framåt summeras med konkreta exempel, verktyg och aktuella SVU-projekt.

Var med på alla eller välj efter intresse. Kostnaden per webinar är 1 495kr och om Du bokar alla tre samtidigt blir priset 3 995kr.

Läs mer och om programmet för respektive dag genom att klicka på fliken Program under menyn uppe till höger på sidan.

Varmt välkommen med din anmälan!