Program
 

Tisdag 8 december  
   

09.00-10.30

VA-sektorns forskningslandskap

 • Bransch under strukturomvandling kräver kunskap. Pär Dalhielm, Svenskt Vatten
 • EU:s kommande vattenlagstiftning påverkar forskning och utveckling. Anders Finnson, Svenskt Vatten
 • Vatten, VA och den forskningspolitiska propositionen. Gunilla Svantorp, ordf Utbildningsutskottet 
 • Horisont Europa Nadine Schweizer, Vinnova
 • Hav och vatten. Petra Wallberg, Formas
 • Svenskt Vatten Utveckling 2021. Anna Norström, Svenskt Vatten
   

10.30

Kaffepaus

   

11.00-12.30

VA-teknik Södra

 • VA-teknik Södra: Vilka är vi och hur arbetar vi tillsammans? Karin Jönsson, Lunds universitet
 • Ett fjärde reningssteg? Michael Cimbritz, Lunds universitet
 • Vad händer med mikroplast på reningsverket? Ann Mattsson, Gryaab
 • Processförståelse genom mikrobiell analys Oskar Modin, Chalmers
 • Återvunna NPK-pellets från avlopp till lantbruk Hamse Kjerstadius, NSVA
 • Future City Flow – Helsingborg går live efter 25 år Sven Bengtsson och Sofia Dahl, NSVA 
 • Effektiva lösningar för att rena vägdagvatten och förhindra spridning av organiska miljögifter Ann-Margret Strömvall, Chalmers
 • Biodiversitet och ekologiska aspekter av dagvattendammar Sebastien Rauch, Chalmers
 • Dags för ett paradigm-skifte? Riskbaserad design av dagvattensystem i stället för återkomsttid Salar Haghighatafshar, Lunds universitet
   

12.30

Lunch

   

13.30-15.00

DRICKS

 • Introduktion och presentation av DRICKS Thomas Pettersson, Chalmers
 • Removal of PFASs in drinking water using advanced treatment processes. Lutz Ahrens, SLU
 • Resultat från pågående projekt kring användning av AI för att prediktera vattenkvalitet vid intaget i Göta älv. Ekaterina Sokolova, Chalmers
 • Verktyg och underlag för beslutsstöd: vattensystemtjänster, ekonomiska effekter vid vattenavbrott och multikriterienalys. Andreas Lindhe, Chalmers, Karin Sjöstrand, RISE, Lars Rosén, Chalmers
 • En saga om två riken: svampar och bakterier i långsamfilter. Catherine J Paul, Lunds universitet
 • Bedömning av hälsorisker i ledningsnät, med QMRA-analyser kopplade till hydrodynamisk modellering, och Future City Water-projektet. Thomas Pettersson, Chalmers, Victor Vinas, Chalmers, Ekaterina Sokolova, Chalmers
 • Vattenforskarskolan 2.0 - ett nytt kapitel tillsammans med Svenskt Vatten Catherine J Paul, Lunds universitet