Kontakt


Frågor kring anmälan
Vänligen kontakta Travel Team.
Tel: 021-41 72 05
E-mail: svensktvatten@travelteam.se


Övriga frågor om FoI-dagarna 
Vänligen kontakta Anna Norström på Svenskt Vatten
Tel: 08-506 002 08
E-mail: anna.norstrom@svensktvatten.se