Program

Digital ledersamling i FVO 11. mai kl. 10.00 – 13.30/14.45

 

10.00–10.30

Presentasjon av Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen
v/ Karin Hårstad Fonn, Kunnskapsdepartementet

10.30–11.00

Nytt fra Kompetanse Norge

11.00–11.10

Pause

11.10–11.35

Erfaringer fra forsøket i VIO skole, Vågan

11.35–12.00

Erfaringer fra Nav-forsøket i regi av Oslo VO Rosenhof 

12.00–12.30

Pause

12.30–12.40

Introduksjon til gruppearbeid med case

12.40–13.10

Gruppearbeid om fleksibilitet innenfor en opplæringsordning

13.10–13.20

Oppsummering av gruppearbeid

13.20–13.30

Avslutning

13.45–14.45

Erfaringsdeling intensive lesekurs v/ Vigdis Refsahl