Program

 

Samling om språk og læring 22. april, kl. 13.00 – 15.35

 

13.00–14.00

Systematisk arbeid med ord og skolespråk. Erfaringer fra prosjektet «Intensivsvenska», v/universitetslektor
Maria Lim Falk, Stockholms universitet

14.00–14.10

Pause

14.10–14.55

«Stödjande och utmanande undervisning – i samarbete mellan språk och ämnen», v/prosjektleder Jenny Hostetter, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

14.55–15.00

Pause

15.00–15.35

Parallell 1:

Målgruppe: Faglærere på grunnmodulen og modul 1 og ledere med ansvar for denne opplæringen.

«Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1», v/førsteamanuensis Joke Dewilde,
Institutt for skoleforskning og lærerutdanning, Universitetet i Oslo

Parallell 2:

Målgruppe: Faglærere på modul 2, 3 og 4 og ledere med ansvar for denne opplæringen.

«Språklæring gjennom samhandling. Presentasjon av ressurser til bruk i FVO», v/Kompetanse Norge