Samling om sluttvurdering 10. mars kl. 13 - 15

 

Kompetanse Norge arrangerer tre digitale samlinger om vurdering av eksamensbesvarelser for å etablere et tolkningsfellesskap knyttet til vurdering av måloppnåelse. Samlingene vil foregå parallelt.

Samlingen vil bestå av en felles gjennomgang av besvarelser i hver parallell, samt gruppearbeid med vurdering av besvarelser som kursdeltakerne har jobbet med på forhånd.

Besvarelsene til forhåndsvurdering vil bli lagt ut under fanen «Ressurser».

 

Målgruppe: Lærere på modul 3 og 4 i de skriftlige eksamensfagene og fagansvarlige i skolens ledelse

Parallell 1: Vurdering av eksamensbesvarelser i engelsk v/Margareth Ludvigsen (Nordre Follo VO) og Jorunn Dijkstra (Kvinesdal VO).

Oppgavesettet som skal brukes: ENGV005, Høsten 2019

Parallell 2: Vurdering av eksamensbesvarelser i matematikk v/Rolf Almaas (Nygård skole) og Hans Erik Hilberg (Oslo VO Helsfyr).

Oppgavesettet som skal brukes: MATV006, Høsten 2020

Parallell 3: Vurdering av eksamensbesvarelser i norsk for språklige minoriteter v/Marianne Bjørndal (Holtet vgs) og Mona Fagerli (Nygård skole, Bergen).

Oppgavesettet som skal brukes: NORV012, Våren 2019