Samling om språk og læring

Maria Lim Falk er universitetslektor ved Stockholms universitet. Maria Lim Falk har vært prosjektleder for prosjektet ”Intensivsvenska” der målgruppen er nyankomne ungdommer. Fokus er på andrespråks- og kunnskapsutvkling.

Jenny Hostetter jobber på nasjonalt nivå med et særskilt oppdrag i Göteborgsregionen der hun støtter lærere og rektorer i voksenopplæringen med å organisere god undervisning for nyankomne og minoritetsspråklige elever. Jenny Hostetter har jobbet som lærer i svensk for innvandrere (sfi) i mange år og skrevet lærebøker for både elever og lærere.

Joke Dewilde er førsteamanuensis ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Joke Dewilde forsker og underviser innenfor flerspåklighet i utdanning.

 

Samling om vurdering av eksamensbesvarelser i engelsk (ENGV005)

Margareth Ludvigsen fra Nordre Follo VO, leder av fagnemnda i engelsk

Jorunn Dijkstra fra Kvinesdal VO, medlem i fagnemnda i engelsk

 

Samling om vurdering av eksamensbesvarelser i matematikk (MATV005 og MATV006)

Rolf Almaas fra Nygård skole i Bergen, leder av fagnemnda i matematikk

Hans Erik Hilberg fra Oslo VO Helsfyr, medlem i fagnemnda i matematikk

 

Samling om vurdering av besvarelser i norsk for språklige minoriteter (NORV012)

Marianne Bjørndal fra Holtet vgs, leder av fagnemnda i norsk for språklige minoriteter

Mona Fagerli fra Nygård skole i Bergen, medlem i fagnemnda i norsk for språklige minoriteter

 

Intensive lesekurs

Vigdis Refsahl er cand.paed., seniorrådgiver ved Statped Sør-Øst og forfatter. Vigdis Refsahl har bred erfaring med systemrettede arbeidsoppgaver i skoler og kommuner for å styrke leseopplæringen på alle områder.