Praktisk informasjon

Alle samlingene vil bli gjennomført digitalt ved bruk av Zoom. 

Informasjon om Zoom 

Kompetanse Norge bruker Uninetts Zoom-tjeneste. Denne kjører på en annen plattform enn den amerikanske, og er regulert gjennom egne avtaler.

Zoom er fortsatt ett av verktøyene NorSIS anbefaler for videomøter.  Du kan lese mer om dette i artiklene lenket under:

Uninetts?Zoom-tjeneste er trygg!

Sårbarheter oppdaget i Videomøtetjenesten Zoom

Du får tilsendt møtelenke og passord dagen før samlingen. Nettleseren åpnes og laster ned Zoom-klienten. Klikk på “Kjør”

Det er mulig å bruke nettleserversjonen av Zoom, men vi ber alle laste ned klienten da dette gir flere funksjoner. Du trenger bare å laste ned klienten første gang du er med i et Zoom-møte.

Du velger selv om du går inn i møtet med eller uten video. Alle deltakerne mutes automatisk når de kommer inn i det digitale rommet.  Vi ber om at du går inn i det digitale venterommet i god tid. Rommet er åpent 30 minutter før start.

Se veiledning her: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

 

For spørsmål vedrørende det praktiske og påmelding til samlingene, ta kontakt med Amal Karlsen, amal.karlsen@kompetansenorge.no.

For spørsmål vedrørende faginnhold på samlingene, ta kontakt med Trine Hauger trine.hauger@kompetansenorge.no eller Tove Dina Røynestad, tove.dina.roynestad@kompetansenorge.no