Ressurser

 

Ledersamling 11. mai

Fullføringsreformen v/Kunnskapsdepartementet (pdf)

Presentasjon v/Kompetanse Norge (pdf)

Presentasjon av FVO v/VIO skole, Vågan (pdf)

Presentasjon av FVO v/Oslo VO Rosenhof (pdf)

Periodeplan M4 Utdanning og arbeidsliv v/Oslo VO Rosehof (pdf)

 

Samling om språk og læring, 22. april

Forberedelse til foredrag om systematisk arbeid med ord og skolespråk v/Maria Lim Falk (PDF)

 

Det er ønskelig at opplæringsstedene deler erfaringer og tar stilling til områder for videreutvikling lokalt i etterkant av samlingen. Kompetanse Norge anbefaler derfor at de som har deltatt på samlingen, samtaler om faglige poeng fra foredragene og reflekterer over disse med kolleger. 

Som støtte til erfaringsdelingen har vi utarbeidet et dokument med lytteoppdrag til bruk under og etter foredragene der den enkelte noterer sine refleksjoner fra hvert av foredragene. 

Lytteoppdrag_regional samling 22. april (pdf)

Lokalt etterarbeid regional samling 22. april (pdf)

 

Presentasjoner fra samlingen

Joke Dewilde, Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1 (pdf)

Jenny Hostetter, Stödjande och utmanande undervisning – i samarbete mellan språk och ämnen (pdf)

Språklæring gjennom samhandling (pdf)

Språklæring gjennom samhandling (pdf)

Fokuskort  – Fem råd om språk og læring (pdf)

Plakat – Fem råd om språk og læring (pdf)

Nøkkelkort til Fem råd om språk og læring (pdf)

 

Vurderingssamling 10. mars

 

For å få godt utbytte av vurderingssamlingene, er det en forutsetning at alle har satt seg inn i både oppgavesett og besvarelser. Samlingene har en varighet på to timer og består av både presentasjon fra fagnemndene og arbeid med vurdering av besvarelser i grupper.

I etterkant av samlingene er det forventet at det jobbes videre lokalt med vurdering av egne besvarelser. Kompetanse Norge vil legge ut ressurser som støtter dette arbeidet på denne arrangementssiden etter at samlingene er gjennomført. 

 

Engelsk (ENGV005)

Eksamenssett høsten 2019

Kandidat A (PDF)

Kandidat B (PDF)

Kandidat C (PDF)

Kandidat D (PDF)

Vurderingsmatrise våren 2020

Presentasjon fra kurset

Som forberedelse må dere ha lest gjennom eksamenssettet, lest gjennom besvarelsene og gjort dere kjent med «Kjennetegn på måloppnåelse» på side 7 i eksamensveiledningen.

 

Norsk for språklige minoriteter (NORV012)

Eksamenssett våren 2019

Besvarelse A (PDF)

Besvarelse B (PDF)

Besvarelse C (PDF)

Besvarelse D (PDF)

Vurderingsmatrise NORV012 (PDF)

Presentasjon fra kurset

Som forberedelse må dere ha lest gjennom eksamenssettet, lest gjennom besvarelsene og gjort dere kjent med vedlagte vurderingsmatrise (oppdatert versjon).

 

Matematikk 4 Felles (MATV006)

Eksamensoppgave høsten 2020

Kandidat A (PDF)

Kandidat B (PDF)

Kandidat C (PDF)

Kandidat D (PDF)

Presentasjon fra kurset

Som forberedelse må dere ha regnet gjennom eksamenssettet og gjort dere kjent med «Kjennetegn på måloppnåelse» på side 12 i eksamensveiledningen. Dere finner også sensorveiledningen på samme side som oppgavene ligger.