Program

 

Samling om sluttvurdering 10. mars 2021 Tid: 13.00-15.00

 

13.00–13.05

Velkommen v/Kompetanse Norge

13.05–13.40

Presentasjon med vurdering av eksamensbesvarelser

13.40–14.30

Gruppearbeid med vurdering (inkludert pause) 
14.30–15.00

Gjennomgang av gruppearbeidene