Hjem

 

Våren 2021 gjennomføres alle arrangementer i forsøket med FVO digitalt i Zoom. Dette inkluderer regionale samlinger, ledersamling samt oppfølging av intensive lesekurs.