Invitasjon til bidrag

Fristen for å sende inn bidrag har gått ut. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Helene Aarem på helene.aarem@hkdir.no.

Konferansen for fleksibel opplæring skal være en arena for deling av god praksis, metoder og kunnskap. Derfor ønsker vi bidrag fra dere i praksisfeltet. Alle bidrag må på en eller annen måte omhandle hovedtemaet fleksibel opplæring (gå til konferansens forside for å lese mer om hva vi legger i dette begrepet). Vi ønsker sesjons- og foredragsholdere med erfaring fra en eller flere av konferansens målgrupper (les mer om dette under «Om konferansen»).

 

Bidragene kan være:

Aktuelle temaer for konferansen er:

Hvis du ønsker å bidra, send inn et sammendrag på inntil 300 ord. Tittelen bør ikke overskride 15 ord. Innlegget bør vinkles slik at det bidrar til refleksjon, erfaringsdeling og inspirasjon til egen praksis. Det er ønskelig med aktivisering av tilhørerne.

Frist for innsending er 24. juni 2021.

Enkeltbidrag vil bli forespurt om å bidra i Kompetanse Norges podkast «Fleksikonferansen».

Bidragene blir vurdert ut fra følgende kriterier