Program

Konferansen for fleksibel opplæring er i 2021 satt til 21. september fra kl. 09 til kl. 15. Det vil bli et variert program med mange parallellsesjoner. 

Programmet vil publiseres så fort det foreligger.