Dricksvattenreservoarer

Datum och tid: 14 oktober 2020, kl 09.30 - 12.00                                                                                                   

Föredrag kring reservoarfrågor och information om vår reviderade publikation P115 Vattenledningar och reservoarer. Spolning, rensning och rengöring.

Introduktion och presentation av P115

Mats Engdahl och Birger Wallsten, Svenskt Vatten 

Undersökning av reservoarer

Martin Persson, Amphitec

Betongkonstruktioner och SVU-rapporter om betong

Mikael Jakobsson, WSP

Program för renovering av 11 reservoarer i Stockholm

Rickard Andersson SVOA