Dricksvattenförsörjning och vattenbrist

Datum och tid: 7 oktober 2020, kl 09.30 - 12.00

Presentation av aktuella rapporter, utredningar och vägledningsarbete inom dricksvattenförsörjning och vattenbrist (torka).  

Inledning 

Introduktion till dagens ämne. Uppföljning vattensituationen i VASS sommaren 2020, Pär Dalhielm och Birger Wallsten, Svenskt Vatten 

Torka och vattenbrist 

Ny rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning (SMHI), Lotta Andersson, SMHI och Lars Grahn, Sweco

Rapportens syfte:  ”…identifiera förebyggande åtgärder mot vattenbrist och analysera vilka av dem som bör prioriteras för att hantera vattenbrist på kort och lång sikt.”  https://www.sweco.se/siteassets/nyheter/2020/06-juni/erfarenheter-av-vattenbrist_200611.pdf 

Metoder för åtgärdsprioritering i områden med vattenbrist?

Exempel på åtgärdsanalys från Gotland. Karin Sjöstrand, RISE och Andreas Lindhe, Chalmers

Reservvatten - kunskapsunderlag

Redovisning av enkäten som skickades ut till VA-verksamheterna inom projektet RESERVVATTEN - från bristfällig resurs till resurs vid brist 2019, Maria Hellmér, Livsmedelsverket (Josefine Elving, SVA)  https://www.sva.se/foka/reservvatten-fran-bristfallig-resurs-till-resurs-vid-brist/ 

Vägledning dricksvattenförsörjning i fysisk planering?

Boverkets påbörjade regeringsuppdrag med en utvecklad vägledning, Cecilia Näslund, Boverket

Boverket ska mot bakgrund av de behov som identifierats i rapport 2018:35 utveckla sin vägledning till kommuner och länsstyrelser rörande tillämpningen av plan- och bygglagen för att trygga dricksvattenförsörjningen.

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/fysisk-planering-for-en-trygg-dricksvattenforsorjning.pdf 

Diskussion

Moderator Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten