Det nya Dricksvattendirektivet – hur kommer det att påverka oss?

Datum och tid: 30 september, 2020, kl 09.30 - 11.30

Vi kommer att gå igenom innehållet i direktivet översiktligt, samt presentera förändringar och nya delar och ge vår bedömning av dess påverkan på VA-verksamheten.

Hur ska införandet av direktivet i Sverige gå till och när börjar nya föreskrifter gälla? Representanter från Livsmedelsverket och Boverket kommer att vara med och ge sina reflektioner och svara på frågor. Vi tar speciellt upp det nya kring material i kontakt med dricksvatten i direktivet.  

Introduktion                                             

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten 

Genomgång av direktivet                     

Mats Engdahl och Birger Wallsten, Svenskt Vatten 

Processen hittills och framåt               

Anders Wannberg, Näringsdepartementet 

Material i kontakt med dricksvatten  

Marco van Brink, KIWA 

Frågor, reflektion                                 

Föredragshållarna plus Livsmedelsverket och Boverket