Kontakt

Om ni har frågor kring anmälan, hotellbokning, utställning eller föreläsning, vänligen kontakta Travel Team.
Telefon: 010-188 25 00
E-post: kongress@travelteam.se