Preliminärt program


För ett mer detaljerat program, vänligen klicka här.
 

Tisdagen den 16 april
Tid: Lokal: Conventum Kongress   Lokal: Handskmakaren

11:00-13:00

Registrering

11:30-13:00

Lunch  

13:00-13:05

Inledning - Välkomna

 

 

13:05-14:30

Vägledning och mätning i praktiken

 • Implementering av vårdhygienisk vägledning – Erfarenheter, vilka är hindren och vad har fungerat väl?
 • Erfarenheter från infektionsverktyget i praktiken – litet testamente från Kalmar och utblick mot ett förbättrat verktyg
 • ECDC PPS 2023, framtida PPS, infektionsverktyg och automatiserad VRI-mätning regionalt och nationellt i framtiden 
 • Diskussion om hur vi ska driva implementering enligt WHOs koncept i Sverige och vart VRI-mätning i Sverige är på väg

14:30-15:15

Eftermiddagsfika med utställarna

15:15-16:30

Fågelinfluensa

 • Smittläget i Sverige/EU
 • Arbetsmiljöaspekter och skyddsutrustning
 • Vägledning vårdrutiner 

16:30-16:40

Friskvård

16:40-17:00

Agera för säker vård! Hur ser patientsäkerheten ut och vad pågår på nationell nivå?

 

17:15-18:30

Årsmöte SHLF

 

Årsmöte Tandvården

18:30

Mingeltallrik tillsammans med utställarna

   
Onsdagen den 17 april - Förmiddag
Tid: Lokal: Conventum Kongress   Lokal: Handskmakaren

08:15-09:30

Referat arbetsgrupper

 • BOV
 • SODA
 • CJD
 • Endoskopi 

 

 

09:30-10:15

Förmiddagsfika med utställarna

 

 

10:15-10:45

Vetenskapliga referat 

 • Coviddrabbade yrkesgrupper - det här säger vetenskapen. Professor i medicin 
 • Förebygga VRI efter kolorektal kirurgi - det här säger vetenskapen. 
 

10:15-11:15 Renvatten och rätt instrument stoppar korrosion

Bensträckare

 

10:45-10:50

Bensträckare

   

10:50-11:45

Får ingen sepsis i Bishkek? – Antibiotikaresistens ur ett globalt perspektiv 

 

11.15-12.00 Hygienrutiner på behandlingsrum

11:50/12.00-13:00

Lunch och besök hos utställarna

       
Onsdagen den 17 april - Eftermiddag
Tid: Lokal: Conventum Kongress   Lokal: Handskmakaren

13:00-14:00

Aktuell forskning inom vårdhygien?

 

 

14:00-14:45

Erfarenheter från Ukraina

14:45-14:50

Friskvård

   

14:50-15:30

Eftermiddagsfika med utställarna

 

 

15:30-16:50

Svenska Hygienpriset 2024

Posterpris

 

 

17:00-18:15

 

 

Årsmöte SFVH

18:45

Baren öppnar för fördrink och mingel

   

19:30-

Middag med underhållning

 

 
     
Torsdagen den 18 april - Förmiddag
Tid: Lokal: Conventum Kongress   Lokal: Handskmakaren

08:30-10:00

Aktuellt från NAG/Vårdhygien i kunskapsstyrningen

 • Prevention av vårdrelaterad pneumoni
 • Desinfektion
 • Vårdhandboken

 

Presentation av kunskapsunderlaget ”Förrådshantering inom tandvården”.

10:00-10:45

Förmiddagsfika med utställarna

10:45-12:00

Pedagogik i teori och praktik

 • Medicinsk pedagogik 
 • Handskanvändning

 

Presentation av kunskapsunderlaget ”Förrådshantering inom tandvården” – fortsättning

12:00-13:15

Lunch och besök hos utställarna

       
Torsdagen den 18 april - Eftermiddag
Tid: Lokal: Conventum Kongress    

13:15-15:00

Textilier och operationsventilation

 • SIS textilhandboken 
 • Operationskläder – två studier 
 • Patientsäkerhet i framtidens operationssal  

15:00-15:02

Avslutning

 

 

15:05

Eftermiddagsfika "To-Go"

   


Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.