Kontakt

Bordsbokningar och praktisk festivalinformation

Britt-Marie Lindgren
010-833 10 44
brittmarie.lindgren@regionvarmland.se

 

Kommunikation program och festivalinnehåll

Gunilla Peterson
010-831 43 59
Gunilla.peterson@regionvarmland.se

 

 

 

Projektledning och festivalansvarig

Ricky Andreis                                                       
010-833 1052
riccardo.andreis@regionvarmland.se