Här kommer det att finnas en lista på alla utställare som bokat sin medverkan på festivalen. I samband med festivalens start kommer även deras placering i festivalområdet att tydliggöras.