ANMÄLAN      

Varmt välkommen med din anmälan till SFS 2023, 26-27 januari. Du anmäler dig via länk nedan, antingen som medlem eller icke medlem. Vänligen läs igenom bokningsvillkoren innan du anmäler dig.


Deltagaravgift

Deltagaravgiften inkluderar:

Övriga kostnader (valbara aktiviteter)


BOKNINGSVILLKOR
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på SEK 48 exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om SEK 400 exkl. moms.

Avbokning av årsmöte, förkurs,middagar och/eller post tour
Vid avbokning till och med den 30 november 2022 återbetalas hela beloppet, förutom SEK 500 exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning fr.o.m. 1 december 2022 debiteras hela konferensavgiften samt ev. kostnader, hotell, aktiviteter och resebokningar. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken SFS eller Resia Kongress kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till conference@resia.se.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på SEK 250 exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi
För avbokning av logi fram till och med den 19 december återbetalas logikostnaden, förutom SEK 250 exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning eller justering av bokning efter den 19 december kan ingen återbetalning eller reducering av kostnad göras. 

Alla ändringar måste göras skriftligt till conference@resia.se.

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.

KONTAKT
Resia Kongress
060-52 53 00 (tisdag - torsdag kl. 9-12)
conference@resia.se