Kulturcentrum Ebeneser – En kreativ mötesplats


Kulturcentrum Ebeneser är ett spännande offentligt rum i skärningspunkten mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Vi skapar nya möjligheter för kulturbranschen och andra branscher att mötas.

Vi sänker tröskeln till kultur, och skapar förutsättningarna att fler ska kunna ta del av och att vara en del av kulturlivet. Kulturföreningen Ebeneser är med och utvecklar Norrbottens kulturliv genom att bedriva utvecklingsprojekt inom kultur och kulturella och kreativa näringar och delta som projektpartner och samverkar med andra projekt

Du kan hyra Kulturcentrum Ebeneser för större möten, seminarier, föreläsningar och andra kreativa företagsevent. Vi erbjuder alltid en helhetslösning med allt från lokal till tekniklösningar, mat och dryck och värdskap. Vi erbjuder även tekniklösningar och kompetens för att möjliggöra digitala- och hybridlösningar vid möten, seminarier och föreläsningar.