Finalister


 

Beep

BEEP utvecklar en prenumerationstjänst där idrottare och motionärer, med hjälp av billig sensorik från vården, skalbar molnplattform och AI ger nya insikter om hur kroppen fungerar. Blodsocker, mjölksyra och data från sportklockor, analyseras i realtid för att optimera träning och återhämtning. 

BEEP is developing a subscription-service, with the help of inexpensive sensors from the health-care sector, a scalable cloud platform and AI.This will enable new insights into how your body works and adapts to lifestyle choices. Blood-glucose, lactate and data from your sports watch, is visualized and analysed in real time, to optimize physical exercise and rest.

Team: Robert Berling, Peter Alex, Stefan Karlström och Mats Isakson

 

Björkvodka

Björkvodka, smaksatt med björksav, björklöv och björksocker, är en unik, lokalproducerad norrländsk kvalitetsprodukt, som har ambitionen att bli en del av Systembolagets ordinarie sortiment och en given del i alla kvalitativa restaurangers drinkmenyer. Och en favorit bland finsmakare och lokalpatrioter som brinner för närproducerat med hög kvalitet. 

Björkvodka (Birch vodka), flavored with birch sap, birch leaves and birch sugar, is a unique, locally produced northern quality product, which has the ambition of becoming part of Systembolaget's regular range and a given part of all quality restaurants' drink menus. And a favorite among connoisseurs and local patriots who are passionate about locally produced high quality. 

Team: Anna Morén

 

Containing Greens

Containing Greens utvecklar modulära odlingssystem för framtidens odling i kallt klimat. Genom att koppla ihop spillvärme från industrin med nya odlingstekniker, bidrar Containing Greens till ett mer samhälle där vi är mer självförsörjande och resilienta.

Containing Greens develops modular cultivation systems for future cultivation in cold climates. By connecting waste heat from industry with new cultivation technologies, Containing Greens contribute to a more self-sufficient and resilient society. 

Team: Moa Johansson, Ellinor Emilsson, Adrian Arrosamena Mellgren och Andreas Eklund

 

D-stract

Upp mot 20% av världen lider av spruträdsla. Genom en kombination av kyla och tryck reducerar produkten smärta omedelbart. Den utesluter engångsartiklar, vilket gör D-stract till en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning än vad som finns idag. Modellen lämpar sig till alla åldrar, oavsett fobi eller inte. 

Approximately 20% of the world's population suffers from fear of injections. By combining cold and applied pressure, the product reduces pain immediately. No single-use products are needed, making D-stract a more sustainable and cost-efficient solution than those availability today. Suitable for all ages, regardless of phobia or not. 

Team: Ebba Reinholdt och Carina Reinholdt

 

Flexbridge

Flexbridge provide a technology that allows to build intelligent and flexible factories of the future and easily upgrade existing systems to future demands. Flexbridge believe that automation systems can be built with a set of ready intelligent building blocks and a new decentralized automation architecture. This approach will create a smart flexible control system, bring an unprecedented level of flexibility and open new opportunities for local industries in Europe. 

Team: Dmitrii Drozdov, Valery Vyatkin och Sandeep Patil

 

Haystack

Haystack är den första dejtingtjänsten där människor kan lära känna varandra online genom att göra roliga saker tillsammans. Haystacks vision är en värld där alla blir välkomnade för vilka dem är och inte för hur dem ser ut. Det ska vara kul att komma i kontakt med nya människor, även online. 

Haystack is the first online dating service that enables people to get to know each other in-app by sharing fun activities, instead of judging on looks. Haystacks vision is a world where it's fun to meet new people and where everyone is welcomed for who they are and not for what they look like. 

Team: Björn Hortell, Niklas Berg, Malin Hollström och Arvid Åström

 

N.C Zero Waste Store Concept

Vågen är en butik där individer kan köpa ekologiska produkter utan förpackning. Genom att fylla på egna behållare med olja, bönor, pasta, ris, schampo med mera kan varje individ minska sin negativa miljöpåverkan från förpacknings- och matavfall. 

Vågen is a store where individuals can purchase organic products without packaging. By refilling containers with oils, beans, pasta, rice, schampoo and more, each person can reduce their negative environmental impact from packaging and food waste. 

Team: Estefanía Coral Andrade och Fanny Näslund

 

Nordic Renew Resource

Affärsidén bygger på att Nordic Renew Resource erbjuder industrin som har tungmetaller i sitt processvatten och i slam en helt ny teknik för att reducera tungmetallerna och återvinna dessa. Med denna affärsidé hjälper vi industrier och företag som arbetar mot noll utsläpp att kunna uppnå detta snabbare och i en cirkulär ekonomi. Det mesta av resterna från reningsprocessen kan återvinnas. Detta sker i ett ”Closed system” där processen kan producera den energi som åtgår för processen. 

The business idea is based on the Nordic Renew Resource offering the industry that has heavy metals in its process water and sludge a completely new technology for reducing the heavy metals and recycling them. With this business concept, we help industries and companies working towards zero emissions to be able to achieve this faster and in a circular economy. Most of the residues from the purification process can be recycled. This takes place in a "Closed system" where the process can produce the energy needed for the process. 

Team: Håkan Stegeby och Eva-Marie Coura Stegeby

 

Normada Open Source Furniture

Normada är nytänkande Open-Source möbler som genom ett digitalt ekosystem utmanar den traditionella make-break-waste produktionsmodellen. Med en Open Source-plattform skapar Normada ett nytt digitalt ekosystem med högkvalitativ skandinavisk design där kunderna kan välja mellan att få sina möbler handgjorda av lokalt trä eller 3D-printade i miljövänligt material. 

With an Open Source platform, Normada create a new digital ecosystem with high-qualityScandinavian design where customers can choose between having their furniture handmade from local wood or large scale 3D-printed in environmentally friendly material. 

Team: Johanna Vesterberg

 

TechTile

Deepbay Digital AB utvecklar ett 3D program (TechTile) där konsument, via badrumsleverantörers hemsida, kan bygga sitt eget badrum och få offert direkt. Konsumenten skriver in mått, väljer vilka ytskikt, väljer inredning samt även vilka hantverkstjänster man behöver hjälp med. Därefter får man ett pris på material och arbete på sitt badrum av auktoriserade badrumsleverantörer! 

Deepbay Digital AB is developing a 3D program (TechTile), where the consumers, through the bathroom supplier's website, can build their own bathroom and get an offer immediately. The consumer is writing the measurements, choosing which surface layer, choosing which furnishings and also which services they need help with. Then the consumer gets a price from authorized bathroom suppliers based on the chosen material and services. 

Team: Tobias Risberg