Så förbereder ni er inför livemöten på digitala Gymnasiedagarna och Future Skills?

 

En central del av Gymnasiedagarna kommer att vara alla de livesamtal som ni kommer ha med mässans besökare. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kopplade till livesamtal, vad du som utställare praktiskt behöver göra och tänka på inför mässan samt tips på hur ni kan tänka kring organiseringen av de digitala mötena.

 

Länkar med bra info

Generella frågor om livemöten

Skrolla ner på sidan för att läsa FAQ för olika videomötestjänster.

Vad är skillnaden på livemöte och individuellt livemöte? Och hur fungerar det?  

Genom våra livemöten vill vi skapa möjligheten för er att prata direkt med våra besökare. Samtalet kommer att ske genom en videmötestjänst ni själva väljer, exempelvis Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet.

Livemöte öppet för alla: I varje monter i den digitala mässan kommer det att finnas en flik som heter ”livemöte” som är öppet för alla deltagare. Här finns en länk till livemötte ”Starta videmöte med den här utställaren”. Besökaren klickar på länken och skickas direkt till ett livemöte.

Då livemötet är ett öppet möte för alla mässdeltagare att delta i kan det, likt i en fysisk monter, bli mycket folk att prata med. Utställaren bestämmer själv hur programmet i den egna montern ska se ut. Exempelvis skulle ett schema för livemöten kunna se ut som följer:  

Individuellt livemöte som förbokas: Utöver de öppna livemötena, kommer ni även ha möjlighet att prata med besökarna enskilt. De individuella mötena är bokningsbara för mässdeltagaren och du som utställare får ett mail när någon har bokat in sig på ett individuellt möte.

Bokningarna sköts direkt i den digitala plattformen. Det enda ni som utsätllare behöver tänka på är att se till skapa ett möte med tillhörande möteslänk i den egna videotjänsten.    

Vad behöver jag som utställare tänka på vid digitala möten? 

Varför erbjuds ingen gemensam videomötestjänst i den digitala plattformen?  

För alla inblandade parter är det första gången som Gymnasiedagarna genomförs digitalt. Det innebär att vi behöver lära oss nya saker och sätta oss in i en ny digital plattform. Att samtidigt introducera en för flertalet utställare ny digital mötestjänst kan upplevas mer stressande än underlättande

Därför har vi beslutat att låta utställarna använda de för dem redan etablerade och inlärda tjänsterna för digitala möten, där de vanligast förekommande är Google Meet, Microsoft Teams och Zoom.

Vad är fördelarna med att använda sin egen tjänst för digitala möten?

Att använda tjänster som redan är inlärda och etablerade på er organisation innebär att ni inte behöver lära er ytterligare en digital tjänst.

Då kan ni fokusera på innehållet i själva mötet, snararw än på tekniska frågor som kan dyka upp. Att nyttja sin egen tjänst skapar också en ökad flexibilitet, där parallella möten kan sättas upp utan att behöva rådfråga någon extern part.

Hur vet jag som utställare att någon har bokat ett möte? 

Som utställare får du direkt ett mail med information om vilka som har bokat individuella möten med skolan och på vilka tider som dessa möten kommer att ske.

Möteslänken för detta möte skickas automatiskt ut till deltagaren som har bokat ett möte, och som utställare har ni redan tillgång till möteslänken. Mailet går till den som är administratör för montern, dvs. den personen som står överst på adminsidan för er monter.

Hur gör jag om jag vill skapa fler tillfällen för möten med deltagarna? 

Genom livemöten och individuella möten har vi möjliggjort ett antal sätt för er att interagera med besökarna på mässan. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar er från att skapa fler mötestillfällen. Ni kan exempelvis redan innan mässan skapa ett antal unika mötesrum dit mässdeltagare kan bjudas in efter exempelvis allmän presentation. 

FAQ från användare av Google Meet

Om jag använder Google Meet, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till livemötet?  

För att kunna sätta upp ett livemöte och individuella möten, behöver ni i er videotjänst skapa två unika länkar för mässdeltagarna att kunna ansluta sig till.

Det gör ni enklast genom att:   

 1. I kalendern sätta upp ett möte som sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober 
 2. Bjud in de elever och medarbetare som ska ha tillgång till mötet.  
 3. Klicka på ”Lägg till Google Meet-videokonferenser” för att skapa upp länken till det digitala mötet.  
 4. Kopiera därefter den unika möteslänken och klistra in i utställarfomuläret under rubriken ”Livemöte”. 
 5. Se till att ha tillgång till denna unika möteslänk inför det att mässan startar.

Om jag använder Google Meet, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till individuella livemöten? 

För att skapa ett individuellt möte behöver ni skapa upp ett mötesrum i Google Meet, med tillhörande unik möteslänk. Bokningarna av de individuella mötena kommer att ske i plattformen för den digitala mässan. Den unika länken skickas automatiskt till deltagaren, och ni som utställare får ett mail med en bokningsbekräftelse.

Så skapar ni en unik länk:

 1. I kalendern lägger ni in ett möte som sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober.  
 2. Bjud in de elever och medarbetare som ska ha tillgång till mötet.  
 3. Kopiera den unika möteslänken som genereras i kalenderinbjudan.  
 4. Klistra in den unika möteslänken under rubriken ”Individuellt möte” i utställarformuläret.  
 5. Se till att ha tillgång till länken inför den digitala mässan. 

FAQ från användaren om Microsoft Teams

Om jag använder Microsoft Teams, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till livemötet? 

För att kunna sätta upp ett livemöte, behöver ni i er videotjänst skapa en unik länk för mässdeltagarna att kunna ansluta sig till. Det gör ni enklast genom att:  

 1. I kalendern sätta upp ett möte som sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober. 
 2. Bjud in de elever och medarbetare som ska ha tillgång till mötet.  
 3. Kopiera den unika möteslänken. 
 4. Klistra in möteslänken under rubriken ”Livemöte” i utställarformuläret. 
 5. Se till att ha tillgång till denna unika möteslänk inför att mässan startar.

Om jag använder Microsoft Teams, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till individuella livemöten?

För att skapa ett individuellt möte behöver ni skapa upp ett mötesrum i Microsoft Teams, med tillhörande unik möteslänk. Bokningarna av de individuella mötena kommer att ske i plattformen för den digitala mässan. Den unika länken skickas automatiskt till deltagaren, och ni som utställare får ett mail med en bokningsbekräftelse.

Så skapar ni en unik länk:

 1. I kalendern sätta upp ett möte som sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober.
 2. Bjud in de elever och medarbetare som ska ha tillgång till mötet. 
 3. Kopiera den unika möteslänken.
 4. Klistra in möteslänken under rubriken ”Individuellt möte” i utställarformuläret.
 5. Se till att ha tillgång till denna unika möteslänk inför att mässan startar. 

FAQ från användarna om Zoom? 

Om jag använder Zoom, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till livemötet?  

För att kunna sätta upp ett livemöte, behöver ni i er videotjänst skapa en unik länk för mässdeltagarna att kunna ansluta sig till. Det gör ni enklast genom att:  

 1. Klicka på ”Schemalägg” för att schemalägga ett livemöte.  
 2. Se till att mötet sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober. I gratisversionen av Zoom går det endast att köra möten som är max 40 min. För att kunna köra längre möten, behöver ni köpa in någon av de licenser som finns att tillgå på https://zoom.us/pricing.  
 3. Kopiera den unika möteslänken. 
 4. Klistra in möteslänken under rubriken ”Livemöte” i utställarformuläret.   
 5. Se till att ha tillgång till denna unika möteslänk inför det att mässan startar.

Om jag använder Zoom, hur ser jag till att mötesdeltagarna får tillgång till individuella möten?

För att skapa ett individuellt möte behöver ni skapa upp ett mötesrum i Zoom, med tillhörande unik möteslänk. Bokningarna av de individuella mötena kommer att ske i plattformen för den digitala mässan. Den unika länken skickas automatiskt till deltagaren, och ni som utställare får ett mail med en bokningsbekräftelse.

Så skapar ni en unik länk:

 1. Klicka på ”Schemalägg” för att schemalägga ett livemöte. 
 2. Se till att mötet sträcker sig från den 6 oktober till den 8 oktober. I gratisversionen av Zoom går det endast att köra möten som är max 40 min. För att kunna köra längre möten, behöver ni köpa in någon av de licenser som finns att tillgå på https://zoom.us/pricing. 
 3. Kopiera den unika möteslänken.
 4. Klistra in möteslänken under rubriken ”Individuellt möte” i utställarformuläret. 
 5. Se till att ha tillgång till denna unika möteslänk inför det att mässan startar.