Gymnasiedagarna och Future Skills 2020 – monterbokning gymnasieskolor till mässans skoldel

6-8 oktober 2020 – i år ställer vi om till digital mässa.

Läs mer om den digitala mässan här

Välkommen att medverka på Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste strategiska och operativa mötesplats om kompetensförsörjning och framtidsfokus. Under tre dagar samlas medverkande från gymnasieskolor, arbetsliv och andra nyckelpersoner inom utbildning och arbetsliv under ett tak för att träffa regionens elever och arbetssökande.

Hallskiss om info kvm

Klicka här för att öppna PDF med information om monterstolek i F- och G-hallen inför bokning av monter för gymnasieskolor.

Detta gäller vid anmälan av monter för gymnasieskolor

Vid eventuell fullbokning i mässans skoldel

*Göteborgsregionen (GR) har arrangerat Gymnasiedagarna i 20 år som en del i det öppna utbildningslandskapet i Göteborgsregionen. Skolor från Göteborgsregionen kan anmäla sin medverkan till mötesplatsen, som en del av det öppna utbildningslandskapet. Likt tidigare år arbetar GR intensivt med att skapa goda förutsättningar för så många som möjligt att delta under mötesplatsen.

Följande gäller vid ev. fullbokning av monteryta: Vid fullbokning prioriteras Göteborgsregionens gymnasieskolor som ingår i samverkansavtalet kring gymnasieskolan.

 

 

Registrering av gymnasieskolor