Anmälan               

Varmt välkommen med din anmälan till SKJF utbildningsdagar 2023. Du anmäler dig via länk nedan.

Vänligen läs igenom informationen om betalning och bokningsvillkor innan du anmäler dig, samt ha information om din fakturaadress, inkl. referens och eventuellt GLN-nummer/PEPPOL-ID tillgänglig.


Deltagaravgifter
Deltagare: 4 700 kr exkl. moms, 5 875 kr inkl. moms. | ANMÄL DIG HÄR
Emeriti/Hedersmedlem: 2 400 kr exkl. moms, 3 000 kr inkl. moms. | ANMÄL DIG HÄR

Deltagaravgiften inkluderar:

Övriga kostnader
Logi. Se sidan boende.

Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på 64 kr exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om 400 kr exkl. moms.

Bokningsvillkor
Vid avbokning till och med den 20 juni 2023 återbetalas hela beloppet, förutom 500 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning efter den 20 juni 2023 debiteras hela konferensavgiften samt ev. kostnader för resebokning och hotell. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken SKJF eller Resia Kongress kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till congress@resia.se.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 250 kr exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi
För avbokning av logi fram till och med den 20 juni återbetalas logikostnaden, förutom 250 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

Alla ändringar måste göras skriftligt till congress@resia.se.

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt födoämnesallergier. Dieter beaktas ej.

Kontakt
Resia Kongress
Tel: 018-18 35 35 (tis-tors kl. 9.00-12.00)
congress@resia.se